Lakselvvassdraget utmarkslag SA

               
    Fangstrapport 2014 - 2021            
                     
Laks     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
< 3 kg Fanget ant 5 6 12 20 6 8 14 15
    kg 13,5 11,2 19,4 34,6 10,4 16,2 22,3 14,0
  Sluppet ut ant   3 11 20 5 7 12 14
    kg   5,3 17,6 34,6 8,9 13,9 20,3 13,0
  Beholdt ant 5 3 1 0 1 1 2 1
    kg 13,5 5,9 1,8 0 1,5 2,3 2,0 1,0
3 - 7 kg Fanget ant 2 8 29 36 12 14 11 12
    kg 8 38,6 121,5 158,4 44,4 54,6 41,4 57,3
  Sluppet ut ant   5 26 36 11 12 10 12
    kg   23,5 111 158,4 41,2 48,1 38,3 57,3
  Beholdt ant 2 3 3 0 1 2 1 0
    kg 8 15,1 10,5 0 3,2 6,5 3,1 0
> 7 kg Fanget ant 1 4 7 4 1 1 0 0
    kg 7 35,3 59,4 33,5 7 8,0   0
  Sluppet ut ant   3 7 3 1 1   0
    kg   27 59,4 25,5 7 8,0   0
  Beholdt ant 1 1 0 1 0 0   0
    kg 7 8,3 0 8 0     0
Sum Fanget ant 8 18 48 60 19 23 25 27
Laks   kg 28,5 85,1 200,3 226,5 61,8 78,8 63,7 71,3
  Sluppet ut ant 0 11 44 59 17 20 22 26
    kg 0 55,8 188 218,5 57,1 70 58,6 70,3
  Beholdt ant 8 7 4 1 2 3 3 1
    kg 28,5 29,3 12,3 8 4,7 8,8 5,1 1,0
Total Fanget gjsn - kg 3,6 4,7 4,2 3,8 3,3 3,4 2,5 2,6
Laks Sluppet ut gjsn - kg   5,1 4,3 3,7 3,4 3,5 2,7 2,7
  Beholdt gjsn - kg 3,6 4,2 3,1 8,0 2,4 2,9 1,7 1,0
Sjøørret Fanget ant 235 81 312 241 178 244 151 187
    kg 320,5 148,2 411,1 389,7 254 289,7 180 214,1
  Sluppet ut ant           29 8 34
    kg           17,8 12 15,8
  Beholdt ant 235,0 81,0 312,0 241,0 178,0 215 143 153
    kg 320,5 148,2 411,1 389,7 254 271,9 168 198,3
Total Fanget gjsn - kg 1,4 1,8 1,3 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1
Sjøørret Sluppet ut gjsn - kg           0,6 1,5 0,5
  Beholdt gjsn - kg 1,4 1,8 1,3 1,6 1,4 1,3 1,2 1,3
Sjørøye Fanget ant 16 14 16 6 4 7 9 15
    kg 9,2 11,6 11,1 5,4 2,5 2,7 5 10
  Sluppet ut ant               6
    kg               4,0
  Beholdt ant               9
    kg               6,0
    gjsn - kg 0,6 0,8 0,7 0,9 0,6 0,4 0,6 0,7
Sum beholdt ant 259,0 102,0 332,0 248,0 184,0 225,0 155,0 169,0
    kg 358,2 189,1 434,5 403,1 261,2 283,4 178,1 209,3
    gjsn - kg 1,4 1,9 1,3 1,6 1,4 1,3 1,1 1,2
Sum fanget   ant 259 113 376 307 201 274 185 229
    kg 358,2 244,9 622,5 621,6 318,3 371,2 248,7 295,4
    gjsn - kg 1,4 2,2 1,7 2,0 1,6 1,4 1,3 1,3
Pukkellaks   ant       4 0 3 0 15
    kg       4,5 0 6   23
    gjsn - kg       0,89 0 0,5   0,7

Fangstrapport 2014 - 2021